شرایط ارسال مقالات شرایط ارسال مقالات

اداره پژوهش و برنامه ریزی با هدف اشاعه یافته ها و اطلاعات علمی اقدام به انتشار فصلنامه علمی- کاربردی بانک مسکن نموده است.لذا در راستای اهداف این فصلنامه ازکلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها ،همکاران،کارشناسان و پژوهشگران پولی، بانکی و مالی جهت تدوین مقاله های علمی- پژوهشی و کاربردی دعوت بعمل می آید.


الف - اهداف فصلنامه :

 • ترویج و انتشار دستاوردها و اطلاعات علمی – کاربردی نظام بانکی
 • انتشار نتایج فعالیتها و پژوهشهای علمی بانک و کارکنان
 • ارتقای سطح دانش علمی و کاربردی کارکنان
 • ایجاد بستر مناسب برای ایده های نو در بانک مسکن
 • تجزیه و تحلیل فعالیتهای موجود بانکی به منظور ارتقای کیفیت ظرفیتهای موجود

 ب - شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی و کاربردی بانک مسکن:

 • مقاله ارزش علمی داشته باشد.
 • در جهت اهداف و در قالب موضوعهای تعیین شده برای فصلنامه باشد.
 • حاصل مطالعه، پژوهش ها و تجربه نویسنده باشد.
 • مقاله باید شامل چکیده های فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه ، بدنه اصلی تحقیق (چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
 • مقاله های دریافت شده نخست از طرف شورای سیاستگذاری فصلنامه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند بوسیله صاحب نظران مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تایید نهایی در فصلنامه چاپ می گردند.
 • تایید و چاپ هر مقاله نافی مسیولیت نویسنده آن در قبال مطالب مقاله نبوده ضمن اینکه نظر نویسنده لزوماٌ نظر فصلنامه نمی باشد .
 • فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 • پس از چاپ مقاله سه نسخه از فصلنامه به هر یک از نویسندگان اهدای خواهد شد.
 • با توجه به اینکه مخاطبان فصلنامه کارشناسان بانک می باشند لذا لازم است مقالات تا حد امکان کاریردی و قابل درک تنظیم شوند.
 • فصلنامه از مقالات ترجمه شده، معرفی و نقد کتب، مجلات و نرم افزارهای علمی کاربردی در حوزه های مرتبط فعالیتهای بانکی استقبال نموده و همچنین ارایه نتایج سمینارها و کنفرانس های مرتبط با حوزه های پولی و بانکی نیز مورد قبول واقع می گردد.
 • فصلنامه بانک مسکن از مقالات پذیرفته شده برای چاپ به نحو شایسته ای در چارچوب ضوابط تقدیر بعمل می آورد. 
 • لازم به ذکر است محورهای فصلنامه قبل از شروع هر فصل به صورت فراخوان در سایت بانک در بخش امور پژوهشی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید .

 

ج - در تدوین مقالات لازم است موارد ذیل رعایت شود:

 • صفحه اول مقاله به طور کامل شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده بطور کامل، عنوان شغل، محل خدمت، شماره پرسنلی، آدرس کامل، تلفن تماس و پست الکترونیکی
 • مقاله حدود 20 صفحه کاغذ A4 و چکیده آن حدود 150 تا 200 کلمه شامل هدف مطالعه، روش تحقیق، نتایج و پیشنهادات باشدو با فرمت (2003) WORD ارسال گردد.
 • معادل لاتین اسامی خاص و اصطلاحات داخل متن مقاله، با ذکر عدد در زیرنویس آورده شود
 • منابع و مآخذ داخل متن بر حسب مورد فارسی یا انگلیسی به شرح "نام خانوادگی مؤلف ، سال انتشار : شماره صفحه" ذکر گردد  
 • برای ثبت اعداد اعشاری، فقط از نشانه ممیز فارسی ( / ) استفاده کنید. همچنین پیش و پس از جدول ها فاصله بیشتری در نظر بگیرید تا در مرحله ویرایش تداخل متن و جدول ایجاد نشود
 • بخش پایانی مقاله به جمع بندی و نتایج مقاله اختصاص یابد .
 • متن مقاله با فونت BNazanin و با اندازه 14 تایپ شود.
 • مقاله حروفچینی شده و به ایمیل فصلنامه ارسال شود.
 • واژگان کلیدی مقاله حداکثر در 6 واژه تنظیم شود.
 • مقاله ارسالی ترجیحا" در جای دیگری چاپ یا ارایه نشده باشد .

 

* لازم به ذکر است محورهای فصلنامه قبل از شروع هر فصل به صورت فراخوان در سایت بانک در بخش امور پژوهشی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید .

 

آدرس پست الکترونیکی برای دریافت مقالات pazhoheshnameh@bank-maskan.ir