فراخوان مقاله فراخوان مقاله

با سلام

اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بمنظور چاپ دهمین شماره فصلنامه موضوع " بانکداری توسعه ­ای" را به عنوان محور تنظیم مقالات تعیین نموده است. در این راستا به منظور تعیین چارچوب مشخص برای نویسندگان، موضوعات ذیل برای تنظیم مقالات در راستای محور تعیین شده در نظر گرفته شد که به شرح ذیل می باشد:

1- مبانی و روند تاریخی شکل­ گیری بانک های توسعه­ ای

2- اهداف، ساختار، وظایف و کارکردهای بانک های توسعه­ ای

3- نقش بانک های توسعه­ ای درسطوح­ خرد (سرمایه­ گذاری­ه ای تولید بخش خصوصی ...)وکلان (برنامه توسعه ملی)

4- نقش بانک های توسعه ­ای در کارآفرینی، مشاوره­ های فنی و توسعه فعالیت های اقتصادی

5- ماهیت تامین منابع مالی طرح های اقتصادی در بانک های توسعه ­ای

6- مطالعه تطبیقی بانک های توسعه­ ای با سایر اشکال بانکداری تجاری و جامع

7- تجارب تشکیل بانک های توسعه­ ای مانند بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقا (تجارب سایر کشورها)

8- جایگاه بانک های توسعه­ ای در ارتقای توسعه ملی، ناحیه­ ای و ملی

9- فرصت ها و چالش های تشکیل بانک های توسعه­ ای در ایران

10- بانک های توسعه­ ای و آثار آن بر توسعه بازارهای مالی (نهادهای پولی و مالی کشور)

11- مطالعه تطبیقی بانک توسعه­ ای با جایگاه، اهداف و ماموریت های بانک مسکن

12- الزامات، بسترهای قانونی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی تاسیس بانک های توسعه در ایران

از کلیه همکاران بانکی،کارشناسان و صاحب نظران دعوت می شود تا در صورت تمایل نسبت به ارسال مقالات در چارچوب موضوعات فوق الذکر اقدام فرمایند. مهلت ارسال مقالات حداکثر تا دو ماه پس از تاریخ فراخوان ( پایان آذرماه) تعیین گردیده است. لازم به ذکر است این اداره به نحو شایسته ای از زحمات تنظیم کنندگان مقالات تقدیر بعمل خواهد آورد.

همکاران محترم می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چگونگی تنظیم مقالات و ارسال آن ، به بخش شرایط ارسال مقالات مراجعه نموده یا با شماره تلفن 66709684 تماس حاصل نمایند.

pazhoheshnameh@bank-maskan.ir