میزگرد استانی سال 1392

 • تورم (رکود) و تاثیر بانکها
 • دلائل و ضرورت اجرای برنامه استراتژیک در بانک
 • شناسائی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک و ارائه راهکارهای اجرائی برای افزایش آن

میزگرد استانی سال 1393

 • راه کارهای جذب منابع مالی جدید و بهره گیری از ابزارهای نوین مالی به منظور دستیابی به سهم قابل توجهی از سپرده­های پایدار
 • آسیب شناسی و ارائه راهکارهای نوین در راستای وصول و کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک
 • بررسی زمینه های جدید برای توسعه بانکداری الکترونیکی با تمرکز بر افزایش درآمدهای کارمزدی (بانکداری کارمزد محور)
 • تبیین مفهوم "اقتصاد مقاومتی" و نقش بانکها در اجرای بهینه آن
 • تداوم فعالیتهای بازاریابی مستمر به منظور جذب منابع با تأکید بر سپرده ممتاز
 • راهکارهای افزایش سهم از بازار بانک مسکن از طریق شناخت بازارهای موازی از جمله بورس
 • راهکارهای اجرایی جهت افزایش تعلق سازمانی کارکنان به بانک با توجه به نگرش های شغلی مانند: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، تصور از میزان حمایت سازمانی و . . .
 • بازاریابی هدفمند تسهیلات، متناسب با فعالیت تخصصی بانک در حوزه مسکن
 • راه کارهای کاهش قیمت تمام شده منابع در مدیریت ها
 • افزایش سهم منابع صفر درصدی در سبد سپرده های بانک