تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست کمیته وصول مطالبات

4/7درصد رشد منفی مطالبات معوق در پایان اسفندماه 91نسبت به ماه پیش از آن

مطالبات معوق مدیریت شعب استان البرز در پایان اسفند ماه 91نسبت به بهمن همان سال بالغ بر 4/7درصد کاهش را تجربه کرد،این در حالیست که بالغ بر یک سوم شعب استان نسب به سال 1390رشد منفی مطالبات را تجربه کردند.
مطالبات معوق مدیریت شعب استان البرز در پایان اسفند ماه 91نسبت به بهمن همان سال بالغ بر 4/7درصد کاهش را تجربه کرد،این در حالیست که بالغ بر یک سوم شعب استان نسب به سال 1390رشد منفی مطالبات را تجربه کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان البرز در اولین نشست کمیته وصول مطالبات استان که با حضور مدیر شعب ،مسیولین مدیریت و روسای شعب مرکزی کرج،سه راه حافظیه فردیس و آزادگان کرج در محل ساختمان مدیریت برگزار شدمحمد حسین جوادیان مدیر شعب استان با بیان گزارشی از روند فعالیتهای صورت گرفته در پایان سال 91عمده ترین چالش پیش روی مدیریت را در بخش عقود مبادله ای دانست و عملکرد شعب منطقه را در خصوص قراردادهای مشارکت مطلوب و قابل دفاع ارزیابی کرد.
وی با بیان نحوه و شکل فعالیتهای صورت گرفته در سال گذشته افزود در نتیجه برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته به ویژه در خصوص قراردادهای مشکوک الوصول نتایج مثبتی حاصل گردید که تلاش میشود در سال جدید با تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن ضعفها، شاهد بهبود بیش از پیش آمارها در این حوزه باشیم.
جوادیان با اشاره به امار های موجود اعلام کرد:مطالبات معوق مدیریت شعب استان البرز در پایان اسفند ماه 91نسبت به بهمن همان سال بالغ بر 4/7درصد کاهش را تجربه کرد،این در حالیست که بالغ بر یک سوم شعب استان نسب به سال 1390رشد منفی مطالبات را تجربه کردند.
وی با تاکید بر امر برنامه ریزی گفت:آنچه که باعث حرکت جهشی و کوتاه کردن زمان در حصول نتایج مثبت میشود صرفا" وجود برنامه در همه فعالیتها اعم از کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت می باشد.
مدیر شعب استان آشنایی با مختصات و راه کارهای علمی و عملی وصول مطالبات و ایجاد حساسیت در همه پرسنل را گام تعیین کننده در مقوله وصول مطالبات دانست و تصریح کرد:تلاش با کیفیت مستلزم فکر و اندیشه و ارایه راهکار اجرایی است.
درادمه این نشست مباحث و فرایند عملیاتی مرتبط با نحوه وصول مطالبات در سطح شعب و چگونگی پشتیبانی ستاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات متخذه به شعب تابعه استان نیز ابلاغ گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4