بمناسبت 81سالگی بانک مسکن صورت گرفت

بمناسبت 81سالگی بانک مسکن صورت گرفت

همزمان با سالروز تاسیس بانک مسکن و بمناسبت 81سالگی بانک در جهت وفادارسازی مشتریان از آنان تجلیل شد.

 باهماهنگی صورت گرفته و با حضور روسای شعب مربوطه و کارشناس بازاریابی مدیریت اردبیل طبق زمانبدی و برنامه ریزی های انجام شده ، ضمن حضور در محل کارتعدادی از مشتریان منتخب شعب تحت پوشش مدیریت اردبیل از همراهی  و حسن نیت  آنان  که بانک مسکن  رابعنوان بانک  عامل مراودات خود انتخاب نموده اند  با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28