تازه های اخبار تازه های اخبار

بازآموزی حساب ممتاز با رویکرد بازاریابی در مدیریت اردبیل

درجهت بروز شدن اطلاعات همکاران به هنگام افتتاح انواع حساب های ممتاز و تشریح امتیازات متعلقه، شرایط و ضوابط دریافت سود و تسهیلات دوره باز آموزی حساب ممتاز درمحل ساختمان آموزش مدیریت اردبیل برگزارشد.

درجهت  بروز شدن اطلاعات همکاران به هنگام افتتاح انواع حساب های ممتاز و  تشریح امتیازات متعلقه، شرایط و ضوابط دریافت سود و تسهیلات با توجه به تعدد بخشنامه ها و تغییرات مکرر و در راستای کاهش چالش های اداری و حقوقی احتمالی در آینده دوره باز آموزی حساب ممتاز باحضور کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی مدیریت و نیزکلیه همکاران  شاغل در شعب  تحت پوشش مدیریت درتمامی سطوح  درمحل ساختمان آموزش مدیریت اردبیل برگزارشد.

 دراین دوره که  با حضور 120نفردر طی دوروز و دردوگروه برگزارشد ، فلسفه وجودی حساب ممتاز ، انواع حسابهای قابل افتتاح و مزایای رقابتی  این حساب به عنوان حساب منحصر بفرد بانک با رویکرد بازاریابی و درسرفصل های مختلف  تدریس شد و باز آموزان با آخرین تغییرات و سرفصل های حساب ممتاز آشناشدند.
آخرین بروزرسانی 1396/5/23