تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور روسای شعب و دوایر و کارشناسان مدیریت اردبیل سیاست اعتباری سال98 در مدیریت اردبیل تشریح شد.

تشریح سیاست اعتباری سال98 در مدیریت اردبیل

دراین نشست معاون مدیر شعب اردبیل با تشریح و بیان زوایای گوناگون این بسته ، سیاست اعتباری سال98 را بسیار روان و همه جانبه توصیف کرد و گفت سیاست اعتباری سال98 هوشمندانه بوده و طوری طراحی شده است که هم به وصول مطالبات و هم جذب منابع توجه خاصی دارد.واگر بحث بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی رعایت شود با عمل به مفاد سیاست های اعتباری سالجاری میتوان از ایجاد مطالبات جلوگیری نمود.

 دراین نشست  معاون مدیر شعب اردبیل  با  تشریح  و بیان  زوایای  گوناگون این  بسته ، سیاست اعتباری سال98 را  بسیار روان و  همه جانبه توصیف کرد و گفت سیاست اعتباری سال98  هوشمندانه  بوده و طوری طراحی شده است که هم به وصول مطالبات و هم جذب منابع توجه خاصی دارد.واگر بحث بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی  رعایت شود با عمل به مفاد سیاست های اعتباری سالجاری میتوان از ایجاد مطالبات جلوگیری نمود.

 

 آقای اکبر صفاری در ادامه  سخنان خود به  برگزاری جلسه بخشنامه خوانی  و مطالعه دقیق بخشنامه ها درشعبه و انتقال اطلاعات  و تجربیات به  سایر همکاران  تاکید و بیان داشت : افزایش اطلاعات بانکی همکاران و اشرافیت آنها به بخشنامه ها باعث می شود ارایه خدمات بدون هر گونه اشتباه و تفسیر به رای صورت گیرد و در نهایت موجبات رضایتمندی مشتریان فراهم و منافع بانک نیز حفظ و تامین شود.

درادامه، همکاران حاضر در جلسه  نظرات و دیدگاههای خود در خصوص استفاده بهینه از موارد مطروحه در سیاست های اعتباری سالجاری  را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31