تازه های اخبار تازه های اخبار

کارکنان مدیریت اردبیل درجهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین درراهپیمایی روزقدس شرکت نمودند

دراین گردهمایی که جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مدیریت اردبیل درآن شرکت داشتند، شرکت کنندگان درراستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر«مسیله فلسطین مسیله اول دنیای اسلام است » پس از تجمع درمحل مدیریت اردبیل همچون سالهای گذشته، بصورت یکپارچه در مسیر تعیین شده راهپیمایی نمودند.

دراین گردهمایی که  جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مدیریت اردبیل درآن شرکت داشتند، شرکت کنندگان درراستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر«مسیله فلسطین مسیله اول دنیای اسلام است » پس از تجمع درمحل مدیریت اردبیل همچون سالهای گذشته،  بصورت یکپارچه در مسیر تعیین شده راهپیمایی نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31