تازه های اخبار تازه های اخبار

عیادت از همکار بیمار در مدیریت اردبیل

مدیر ومعاون مدیر شعب اردبیل به همراه همکاران مدیریت ازهمکار بیمار عیادت نمود.

 ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل به همراه  معاون مدیر ،حراست و روسای دوایر و کارکنان مدیریت شعب اردبیل  درجریان عیادت از آقای منصور فرهنگی  همکار بازنشسته مدیریت اردبیل که دربستر بیماری بسر میبرد ضمن  دلجویی از همکار بیمارو خانواده محترم برای ایشان آرزوی تندرستی و سلامتی  نمودند.

آقای منصور فرهنگی  نیز  از حسن توجه مسیولین و همکاران بانک تشکر و قدردانی نمود.

 

آخرین بروزرسانی 1398/12/28