تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون مدیر شعب : بایددر جهت نیل به اهداف بانک تلاش کنیم

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل در جریان تودیع و معارفه روسای شعب نیر ، سرعین و صفویه در حضور همکاران گفت باید در جهت نیل به اهداف عالی بانک تمام تلاش خودرا بکار ببندیم.

  اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل در جریان  تودیع و معارفه روسای شعب  نیر ، سرعین و صفویه  در حضور همکاران گفت  باید در جهت نیل به اهداف عالی بانک تمام تلاش خودرا بکار ببندیم.

وی ضمن تجلیل  ازعملکرد روسای شعب فوق الذکر  اولویت اول بانک را وصول مطالبات و جذب منابع توصیف کرد و گفت  باید روسای شعب در جریان تمام امور قرار گرفته و ضمن اشرافیت کلی به امورات بانکی، بازاریابی و مشتری مداری را سرلوحه کارشان قراربدهند.

گفتنی است آقای محمد قربانی به سمت رییس شعبه سرعین و آقای سید هادی پژوهی به سمت رییس شعبه صفویه انتصاب و از عملکرد  روسای اسبق  شعب سرعین و نیر با اهدای هدایایی توسط معاون مدیر شعب  تجلیل بعمل آمد
آخرین بروزرسانی 1398/12/28