تازه های اخبار تازه های اخبار

تسلیت مدیر شعب بانک تجارت اردبیل

رضا اسکندری مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل با حضور در دفتر مدیریت بانک مسکن اردبیل ضمن ابراز تاسف ازدرگذشت نابهنگام مدیر عامل فقید بانک مرحوم انارکی، این ضایعه را به همکاران مدیریت اردبیل تسلیت گفت.

 رضا اسکندری مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل  با حضور در دفتر مدیریت  بانک مسکن اردبیل  ضمن ابراز تاسف ازدرگذشت نابهنگام  مدیر عامل فقید بانک مرحوم انارکی، این ضایعه  را  به همکاران مدیریت اردبیل تسلیت گفت.

آقای کوهی فرد مدیر شعب اردبیل ضمن تشکر از حضورآقای اسکندری گفت : مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی از بدنه بانک   واز مدیران بسیارتاثیرگذار بود  تاجایی که در طراحی انواع حسابهای بانکی در شرایط  مختلف نو آور بود و درمدت فعالیت خود در بانک در پست های مختلف در تجزیه و تحلیل  و ارایه راهکارهای اساسی  تبحر خاصی داشت  وبی شک  فقدان آنمرحوم خیلی مشهود است . اما باید بااستواری و قوت قلب  در کنار هم بتوانیم برای شبکه بانکی و نیز نظام مقدس جمهوری اسلامی   مفید بوده و بتوانیم به اهداف عالی سازمان دست یابیم.

آخرین بروزرسانی 1399/6/31