تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه کمیته وصول مطالبات درمدیریت اردبیل

با حضور اعضای کمیسیون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسی کلیه مطالبات مدیریت اردبیل برگزارشد.

با حضور اعضای کمیسیون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسی کلیه مطالبات مدیریت اردبیل برگزارشد.

 در ادامه سلسله جلسات کمیته وصول مطالبات بانک که با دعوت از روسای شعب استان  به کمیته وصول مطالبات مدیریت برگزار میشود تمامی فعالیت و عملکرد  شعب درخصوص اقدامات انجام گرفته برای وصول مطالبات مورد بررسی قرارگرفت.

ابوالفضل کوهی فرد مدیرشعب استان اردبیل با اشاره به حجم وسیعی از تسهیلات پرداختی  گفت:  به منظور  پرداخت تسهیلات  جدید  باید تسهیلات معوق به چرخه بانک بازگردد تا توان تسهیلات دهی بانک  افزایش یابد.

ریییس کمیته وصول مطالبات استان اردبیل درادامه گفت پیگیری وصول مطالبات در جریان شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود که با آغاز پیگیری مجدد از اول خرداد و تلاش همکاران شاهد  کاهش 1700 جلد پرونده مطالباتی  بودیم  .

 مدیر شعب اردبیل ضمن  تاکید بر استفاده  صحیح از سامانه وصول مطالبات و ثبت عملکرد شعب  با تقدیر از تلاش شعب موفق در کاهش مطالبات برلزوم تلاش مجدانه با استفاده از فرصت پیش آمده درجریان تمدید طرح میثاق تاپایان تیر ماه99 تاکید نمود وگفت  درجهت وصول مطالبات معوق و تعیین تکلیف آنها و جلوگیری از  انتقال به سرفصل مشکوک الوصول و تبدیل به دین حال شدن کل بدهی  تا رسیدن به هدف بانک تلاش میکنیم.

 روسای شعب نیز در جریان برگزاری کمیسون وصول مطالبات در حضور اعضا ی کیمسیون اهم فعالیت و عملکرد شعبه خود را در خصوص مطالبات  بصورت کلی و نیز در خصوص پرونده های خاص به صورت جزیی  تشریح نمودند.

آخرین بروزرسانی 1399/6/31