تازه های اخبار تازه های اخبار

راهپیمایی روز قدس

کارکنان مدیریت اردبیل درجهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین درراهپیمایی روزقدس شرکت نمودند.
دراین گردهمایی که مدیر، معاون و جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مدیریت اردبیل درآن شرکت داشتند، شرکت کنندگان درراستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر«مسیله فلسطین مسیله اول دنیای اسلام است » پس از تجمع درمحل مدیریت اردبیل همچون سالهای گذشته، بصورت یکپارچه در مسیر تعیین شده راهپیمایی نمودند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5