تازه های اخبار تازه های اخبار

بهترین ترین خودپرداز ها بر اساس پرداختی به پایان مرداد 93

بررسی عملکرد خودپردازها
نام شعبه رتبه
جانبازان اردبیل 1
مرکزی پارس آباد 2
بعثت اردبیل 3
مشگین شهر 4
خزانه مدیریت اردبیل 5
فلسطین اردبیل 6
خلخال 7
مرکزی اردبیل 8
نمین 9
نیر 10
شریعتی اردبیل 11
امام(ره) پارس آباد 12

ضمنا" شعب جانبازان اردبیل و مشگین شهر جزو پنجاه شعب برتر بانک مسکن در حوزه پرداختی ها در کشور میباشند 

آخرین بروزرسانی 1395/7/7