تازه های اخبار تازه های اخبار

شعب دارای بیشترین مطالبات تا پایان مرداد 93

مطالبات شعب

 

 

نام شعبه رتبه
خلخال 1
صفویه اردبیل 2
مرکزی پارس اباد 3
کاشانی اردبیل 4
شریعتی اردبیل 5
امام(ره) پارس آباد 6
حافظ اردبیل 7
آخرین بروزرسانی 1395/7/7