شعبه شهر جم به جمع شعب باشگاه دو هزار ميلياردي بانك مسكن پيوست

برگزاري جشن 2۰۰۰ ميلياردي شعبه شهر جم با حضور عقيل زينلي بخواني مدير شعب استان بوشهر، برخي از مسؤولين مديريت ، رئيس، معاون و كاركنان شعبه برگزار گرديد.

شعبه شهر جم به جمع شعب باشگاه دو هزار ميلياردي بانك مسكن پيوست

برگزاري جشن 2۰۰۰ ميلياردي شعبه شهر جم با حضور عقيل زينلي بخواني مدير شعب استان بوشهر، برخي از مسؤولين مديريت ، رئيس، معاون و كاركنان شعبه برگزار گرديد.

به نام خدا

شعبه شهر جم به جمع شعب باشگاه دو هزار ميلياردي بانك مسكن پيوست

     برگزاري جشن 2۰۰۰ ميلياردي شعبه شهر جم  با حضور  عقيل زينلي بخواني مدير شعب استان بوشهر،  برخي از مسؤولين مديريت ، رئيس، معاون و كاركنان شعبه برگزار گرديد.

     در اين مراسم عقيل زينلي بخواني ضمن تبريك و برشمردن موفقيت هاي حاصله، ورود شعبه شهرجم  به باشگاه 2۰۰۰ ميلياردي ها را نتيجه كار گروهي،تلاش، همدلي و جديت همه جانبه تمامي كاركنان  دانست و افزود: شعبه شهرجم  از شعب بسيار موفق اين مديريت است و اساس اين موفقيت، همسوسازي به موقع و سريع شعبه با تغييراتي است كه در بانك رخ مي دهد.

     وي افزود: اميدواريم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با همسويي و همدلي موجود  بين همكاران ستاد و صف، شاهد موفقيت هاي بيشتري در آينده باشيم.

مدير شعب استان بوشهر گفت: شعبه شهر جم از محدود شعب كشور مي باشد كه در فاصله زماني كمتر از سه سال موفق به پيوستن به باشگاه شعب هزار و دو هزار ميلياردي شده و اين قابل تحسين مي باشد.

ايشان شعبه شهر جم را شعبه الگو استان براي ساير شعب دانسته و شعبه مزبور را از لحاظ تقدم اولين شعبه پيوسته به جرگه شعب باشگاه هزار و دوهزار ميلياردي از بين چهار شعبه عضو باشگاه هزار ميلياردي استان برشمرد.

   زينلي راز موفقیت یک سازمان را همدلی، وفاق، و اتحاد کارکنان عنوان کرد واظهار نمود: وجود همدلي و تعامل بين كاركنان اولين شرط موفقيت در تحقق اهداف است و در اين راستا نقش رؤساي شعب در مديريت ارتباط با كاركنان و مشتريان نقشي اساسي و محوري بوده كه با تيم سازي و برنامه ريزي مي تواند در ارائه خدمات بهينه به مشتريان اثرگذار باشد .همچنين ايشان دليل اصلي موفقيت شعبه شهر جم را تسريع و تسهيل در انجام امور محوله و نيز رعايت بهداشت اعتباري و اعتبار سنجي دقيق مشتريان و متقاضيان تسهيلاتي بانك عنوان نمود.

مدیر شعب  استان بوشهر از جذب منابع مناسب و رسیدن منابع این شعبه به بیش از دوهزار میلیارد ريال و عضویت در باشگاه دو هزار میلیاردی بانک مسکن تشکر و قدردانی نمود و به پاس کسب این موفقیت به هر یک از همکاران شعبه شهر جم  لوح سپاس اهداء نمود.

    سپس سعيده سليماني رئيس شعبه شهر جم  به ارائه گزارشي از عملكرد شعبه  پرداخت و اظهارداشت  اميدواريم با تلاش و كوشش مضاعف تمامي كاركنان شعبه به زودي به جايگاه  بالاتر و به جرگه شعب عضو باشگاه شعب سه هزار ميلياردي بانك مسكن برسيم. در ادامه نيز تمامي همكاران شعبه موارد و مطالبي در خصوص اين موفقيت بدست آمده را عنوان نمودند.

     شايان ذكر است در اين مراسم برش كيك به مناسبت اين موفقيت توسط مسئولين مديريت و شعبه انجام پذيرفت .

خاطر نشان مي گردد در حال حاضر مديريت شعب استان بوشهر داراي چهارشعبه عضو باشگاه شعب هزار ميلياردي و يك شعبه عضو باشگاه شعب دوهزار ميلياردي بانك بوده و يك شعبه نيز با مانده فراتر از هزار و يك شعبه با مانده بالاتر از دوهزار و شعب اي ديگر با مانده بيش از سه هزار ميليارد در آستانه پيوستن به باشگاه شعب هزار، دوهزار و سه هزار ميلياردي بانك مي باشند.

پاسخ سوالات خانم سليماني

  1. دليل موفقيت شعبه در رسيدن به اهداف بانك را در چه مي دانيد.

براي رسيدن به موفقيت ميزان تلاش و كوشش ما اهميت زيادي دارد اما قبل از هر چيز بهتر است اهداف در نظر گرفته شده سالانه شعبه ، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. ما در شعبه جم سعي كرديم اهداف تعيين شده را ارزيابي كنيم و در جهت رسيدن به آن برنامه ريزي صحيح  داشته باشيم و در اين مسير از تجربيات ، توانايي هاو نظرات كاركنان به نحو احسن استفاده كنيم . صدالبته كه افزايش قدرت ريسك پذيري در موفقيت شعبه دخيل بوده است.

  1. آيا شعب و همكاران موفق مورد تشويق قرار مي گيرند.

خوشبختانه مسوولان مديريت شعب استان بصورت مداوم با شعب مراوده داشته و در همه زمينه ها شعب  را حمايت مي نمايند و در تمام بخشها از شعب و همكاران موفق به نحو شايسته تقدير و تشكر به عمل مي آوردند كه اين حس ديده شدن خود انگيزه كاركنان و حس تعلق به سازمان را در جهت رسيدن به اهداف بانك افزايش مي دهد.

  1. براي سال آتي چه تدابيري انديشيده ايد و چه برنامه اي داريد.

با اميد به خدا بعد از اعلام اهداف و سياستهاي سال جديد ، بررسي اهداف و ارزيابي آن در اولويت كاري ما قرار گرفته و براي رسيدن به اهداف تعيين شده  و حتي فراتر از آن برنامه ريزي مي نماييم . سعي مي شود در سال آينده تمركز بيشتري بر روي جذب منابع خرد و ارزان قيمت داشته باشيم و با رعايت بهداشت اعتباري نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنيم. 

  1. خلاصه اي از عملكرد شعبه را در جذب منابع بيان بفرماييد .

امروزه با توجه به رقابت تنگاتنگ خدمات بانكي تنها و تنها قضاوت مشتري است كه ميزان توانمندي بانك را رقم مي زند . اهميت برنامه ريزي در جذب  و افزايش منابع ، بالاخص منابع ارزان قيمت و فراتر از آن حفظ منابع با ارزش فعلي از طريق مشتريان ، همگي مستلزم ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت است  و ايجاد اشتياق در مشتريان جزء اهداف و وظايف اصلي كاركنان بانك مسكن شعبه جم مي باشد . به همين منظور كليه كاركنان شعبه جم از رئيس محترم شعبه تا نيروي شركتي يك همت والا و هم دلي را در اين زمينه داشته و خواهند داشت كه تمام تلاش و توان خود را در زمينه جذب و نگهداشت منابع به خصوص منابع ارزان قيمت به كار برند .

  1. به نظر شما عامل اصلي توفيق شعبه در رسيدن به اعداف بانك در چيست ؟

بزرگترين سرمايه هر سازماني نيروي انساني آن مي باشد . يك سازمان بدون نيروي انساني مجرب و توانمند هرگز نمي تواند مفهوم داشته باشد و به اهداف خود دست پيدا كند . تجربه و علم دو بال توسعه و پيشرفت بوده و اين دو ويژگي در كنار ايمان و باور قلبي مي تواند زمينه ساز تحقق خواسته ها و اهداف سازمان باشد ، استفاده بهينه و موثر از تجربيات و دانش همه همكاران در سطوح مختلف سازماني توانست ما را در پيشبرد اهداف از قبل تعيين شده برساند . دركنار آن توجه به اصل مشتري مداري و رضايت ارباب رجوع را نيز از اولويت هاي خود قرار داده ايم و از اين موضوع نيز به عنوان يك ابزار كليدي در بانك استفاده مي شود .

  1. آيا برنامه و استراتژي خاصي در جهت ادامه روند صعود در جذب منابع داريد ؟

بله ، قطعا اين روند رو به رشد را ادامه خواهيم داد و تمام سعي خود رابر آن داريم كه بتوانيم نقاط قوت و ضعف در اين زمينه را شناسايي كرده تا با تقويت نقاط قوت و تامين خواسته هاي مشتريان خاص خود و همچنين شناسايي نقاط ضعف و تلاش در رفع آنها بتوانيم رضايت مندي هر چه بيشتر مشتريان خود را بدست آوريم . چرا كه در بازار رقابتي امروز  يكي از اركان اصلي رسيدن به اهداف چه در زمينه جذب منابع و چه در ساير اركان مسئله مهم مشتري مداري است .  

  1. ميزان جذب سپرده ها و درصد رشد منابع چگونه بوده است ؟

در زمينه جذب و رشد منابع هدف گذاري  با اولويت جذب منابع ارزان قيمت و سپس ساير منابع انجام شده است و خوشبختانه به همت همه همكاران طبق آخرين آمار 74 درصد نسبت به ابتداي سال رشد منابع داشته ايم به طوري كه ميزان 17 درصد از منابع كل مديريت را شعبه جم پوشش داده است و همچنين تا اين تاريخ ميزان 1143 درصد تحقق اهداف سالانه داشته ايم كه انشاله با همت همه همكاران اين مهم رو به پيشرفت و افزايش خواهد بود .

  1. بيشترين رشد منابع در كدام يك از حسابها بوده است ؟

از آن جايي كه در اين بازار رقابتي اكثر شركت هاي تجاري به دنبال كسب سود بيشتر مي باشند ما نيز به همين خاطر و با هدف رضايت مشتريان خود بيشترين منابع را در حساب هاي ممتاز داريم و سپس به ترتيب در حساب هاي جاري و قرض الحسنه پس انداز و پس از آن در حساب هاي تعهدي ، كه البته همچنان هدف ما جذب منابع ارزان قيمت است .  

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/11/25