تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد توسط بوشهری ها

در ارزیابی عملکرد مدیریتها و شعب منتهی به فصل اول سال جاری ، مدیریت شعب استان بوشهر توانست با حضور ثابت خود در جایگاه سبز در طول دوره، حایز رتبه های برتر کشور در ارزیابی عملکرد و نیز حوزه های تجهیز منابع و بانکداری الکترونیک گردد که این افتخار نتایج پرباری را به همراه داشته ازجمله حضور 13 شعبه(62درصد) در جایگاه سبزارزیابی عملکرد.

به نام خدا

کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد توسط بوشهری ها

در ارزیابی عملکرد مدیریتها و شعب منتهی به فصل اول سال جاری ، مدیریت شعب استان بوشهر توانست با حضور ثابت خود در جایگاه سبز در طول دوره، حایز رتبه های برتر  کشور در ارزیابی عملکرد و نیز حوزه های تجهیز منابع و بانکداری الکترونیک گردد که این افتخار نتایج پرباری را به همراه داشته  ازجمله حضور 13 شعبه(62درصد) در جایگاه سبزارزیابی عملکرد.

زینلی مدیر شعب استان با رویکرد خلق خودشکوفایی و خودباوری کارکنان، از برنامه های جدید این مدیریت در راستای افزایش انگیزه و تغییر نگرش در کارکنان خبر داد. وی گفت: لازمه این کار، تمرکز بر روی تغییر نگرش کارکنان و گرایش آنها به نگاه مثبت است. تا نگاه آنها تغییر نکند هرگز نمی توان شرایط را تغییر داد. وی با اشاره به ضرورت برگزاری برنامه های آموزشی اثر گذار در این خصوص به برنامه های این مدیریت برای افزایش انگیزه، خودشکوفایی و خودباوری در کارکنان اشاره کرد.

زینلی با بیان اینکه کارکنان این مدیریت به خودباوری رسیده اند گفت: کارکنان این مدیریت از سالمترین، با انگیزه ترین و با دانش ترین نیروها در سطح بانک مسکن هستند و این روند ناشی از همین خودباوری و مسؤولیت شناسی و عمق علاقه به بانک پر افتخار مسکن است. وی افزود: این موفقیت بیش از هر چیز مرهون تلاش و اهتمام مضاعف همکاران خدوم شعب و مدیریت است که آن را ارج می نهیم. تلاشی که قطعا با خودباوری بیشتر همکاران و با اجرای طرح های انگیزشی داخلی، تبدیل بازاریابی به یک جریان عمومی در بانک، تلاش جمعی برای وصول مطالبات معوق و... می تواند مدیریت را بیش از پیش موفق سازد. وی خاطر نشان نمود: تدوین یک استراتژی جامع و برنامه شفاف برای بهره مندی از تجربیات مشتریان، انتخاب افراد مناسب، مدیریت افراد تحت نظارت خود و ایجاد انگیزه در آنان به همراه برقراری و پایدار بودن فرآیندهای ایجاد شده بایستی به طور مرتب از جانب مسؤولین شعب لحاظ گردد.

مدیر شعب استان بوشهر با اشاره به ایجاد انگیزه در کارکنان و اهمیت آن در بانک بیان داشت: یکی از بزرگترین چالش ها  و دستاوردها برای مسؤولین شعب ، ایجاد انگیزه کافی در کارکنان زیر مجموعه است، به گونه ای که این انگیزه سبب آشکار شدن بیشترین تلاش و جدیت در آنان شود و مسؤولین شعب نمی توانند انگیزه را به زور در کارکنان ایجاد کنند بلکه هنر آنان فراهم نمودن محیطی با انگیزش بالا در کارکنان است، زیرا انگیزه بالای کارکنان ، کلید موفقیت یک سازمان است و سازمانی در امر نوآوری و ارایه خدمات نوین موفق خواهد بود که کارکنانی با انگیزه بالای سازمانی داشته باشد.

وی افزود: مهم ترین عامل موفقیت در تحقق اهداف سپرده ای « خواستن » و اعتقاد عملی به اصول بازاریابی و حرکت و تلاش جمعی و هدفمند در مسیر مشتری مداری بوده است . پیگیری به منظور شناسایی مشتریان ، بررسی خواسته ها و نیازهای متنوع آنان ، انجام مذاکرات سنجیده و منطقی با مشتری و بر اساس شناخت حقیقی از توانمندی ها ، برخورد شایسته همکاران با مشتریان و عمل به وعده ها ، حرکت با اعتماد به نفس ، انگیزه ، مطالعه و کار با کیفیت ،کلید دستیابی به اهداف ابلاغی بود .

مدیریت بوشهر با تکیه بر سرمایه های انسانی و پتانسیل های موجود در استان توانسته است به مانده منابع بالای 14هزار و  888  میلیارد ریال دست پیدا کند که این نشان از اجرایی شدن شعار « ما می توانیم » ، تدبیر و تلاش و استفاده بهینه ازسرمایه های انسانی است.

مطالبات معوق یکی از مسایل مهم، حیاتی و حایز اهمیت در سیستم بانکی و پولی بشمار می رود. تمرکز فعالیت های وصول مطالبات در کمیته وصول مطالبات مدیریت ، اعمال پیگیری مستمر و روزانه از طریق این کمیته ، ایجاد روحیه مشارکت پذیری در شعب و برگزاری نشست های توجیهی توسط مدیریت در سطوح مختلف ، ارجاع پرونده های غیر قابل حل توسط شعبه به کمیته وصول مدیریت و استفاده بهینه از تمامی امکانات بالقوه از جمله برنامه ریزی های مدیریت در این بخش می باشد که منجر به جلوگیری از روند افزایش مطالبات در سالهای اخیر شده است.

همچنین در بخش IT اعم از تلاش مدیریت در خصوص فرهنگ سازی لازم از طریق معرفی مزیت رقابتی بانک در بخش IT  و ارتقای سطح کیفی دانش کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در مدیریت ، برگزاری نشست های توجیهی در سطح مدیریت و شعب ، اولویت دادن به تحقق اهداف مورد نظر در این بخش در فعالیت های بازاریابی ، تشویق شعب موفق به نحو مقتضی و پیگیری مستمر و روزانه عملکرد شعب و ارایه آمارهای مورد نیاز به شعب به منظور اطلاع از وضعیت سایر مناطق و شعب ، توانستیم در این خصوص موفق تر از قبل عمل نماییم .

زینلی افزود: مدیریت بوشهر حسب مجمع ارزیابی عملکرد منتهی به پایان خردادماه 99 با کسب جایگاه سبز و عملکرد عالی توانست رتبه های برتر کشور را از آن خود نموده و در بخش های تجهیز منابع و بانکداری الکترونیک نیز در جایگاه های برتر کشور قرار گیرد.

درحوزه های مختلف من جمله حوزه منابع 386.23 امتیاز ، مصارف وتعهدات  52.09 امتیاز، وصول مطالبات
  105.84 امتیاز ، مالی  93.29امتیاز، بانکداری الکترونیک 84.37  امتیاز و درحوزه اعمال مدیریت 6.67 امتیاز را کسب نموده ایم.

  عملکرد مطلوب مدیریت بوشهر در سال های اخیر مرهون برنامه ریزی ،کارگروهی و تلاش مداوم کارکنان توام با صرف فعل خواستن بوده که با توجه به بالا بودن توان کاری و اراده قوی کارکنان بوشهر این مجمع فرهیختگان  توانستیم به موفقیتهای بی شماری دست یابیم .

از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد حوزه جذب منابع بوده که در حدود یک سوم امتیاز را در بر می گیرد و مهمترین پیام آن رعایت ترکیب منابع بوده که باید در مسیر جذب منابع علاوه بر جذب سپرده  به صورت عمومی ، نسبت به جذب منابع خرد و پایداری و همچنین ارزان قیمت به طریق اختصاصی حرکت نموده تا در این خصوص در جهت تحقق کاهش قیمت تمام شده پول گام بر داریم .

همچنین به روز بودن آمار و اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد و تحقق اهداف دارد و این آمارها باید در دسترس تمامی کارکنان جهت رویت و تجزیه و تحلیل و رصد عملکرد شعبه قرار گیرد .

 وی تصریح کرد تعیین کننده ترین عامل در بین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگاه اقتصادی نیروی انسانی آن است.نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه هر سازمان بوده که می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید و اگر چشم اندازی مناسب در این خصوص تدوین و هدایت و رهبری شود می تواند به عنوان عامل کلیدی در موفقیت هر سازمانی نقش مطلوب ایفای نماید.

مدیریت بوشهر در برقراری طرح های تشویقی جهت کارکنان از پیشگامان بوده  و با اعمال مکانیزمهایی چون احترام و ارزش به پرسنل ، ایجاد انگیزه مضاعف در پرسنل و تکیه بر اصل شایسته سالاری،تشویق پرسنل در زمان مناسب و متناسب با عملکرد مثبت ایشان، تقویت روحیه، فراهم کردن فضایی سالم اخلاقی و رفتاری با تکیه بر اصل رهبری مشارکتی ،راهبری و هدایت مجموعه بانک در استان را ملحوظ نظر قرار داده ودر طی دوره های  اخیردر مدیریت بوشهر طرح های تشویقی زیادی به پاس قدردانی از زحمات کارکنان در همراهی با برنامه های مدیریت اجرا شده و یا در حال اجراست.

  زینلی ادامه داد: برای تداوم این موفقیت ها و همچنین رفع موانع و مشکلات عدم تحقق اهداف در برخی شاخص ها کارگروهی متشکل از مسیولین و پایوران ستاد مدیریت و تعدادی از روسای شعب استان برای آسیب شناسی و ارایه برنامه های اجرایی مناسب به منظور تحقق حداکثری در اهداف ابلاغی تشکیل شده و شعب ناموفق در ارزیابی عملکرد در طی مدت باقیمانده تا پایان سال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا انشاالله در دوره های آتی شاهد حضور تمام شعب در منطقه سبز عملکردی باشیم . لذا همکاران باید همچون گذشته و با صلابت و اقتدار، تلاش را سرلوحه کار خود قرار داده تا با عزم و کوشش جمعی و همراهی با برنامه های راهبردی بانک و با استفاده از فرصتها ، نقش آفرینی مطلوب در جهت تحقق اهداف بانک در تمامی حوزه ها و شاخص های عملکردی از جمله جذب منابع ، وصول مطالبات ، بانکداری الکترونیک و...داشته باشیم .

 مدیر شعب استان بوشهر در خصوص نقش ارزیابی عملکرد گفت: مجمع ارزیابی عملکرد کمک می کند تا شعب و مدیریتها در هر مقطع زمانی ماهانه و بخصوص شش ماهه وضعیت خودشان را در میزان تحقق اهداف ابلاغی برررسی نموده و برای بهینه سازی در شاخصهای موردنظر بانک برنامه ریزی مناسبی را در دستور کار قرار دهند و از همه مهمتر با نمره کل کارنامه ارزیابی عملکرد برای شعبه یا هر مدیریت می توان معدل کلی آن را در دستیابی به اهداف ابلاغی مشاهده نمودو از پراکندگی توفیق یا عدم توفیق در ریز شاخصها پرهیز نموده و به تدریج نواقص به حداقل ممکن رسیده است .

مدیرشعب استان بوشهر در انتها گفت: لازم می دانم از تمامی مدیران ارشد بانک که با حمایت ، هدایت و ارایه خط مشی و رهنمود لازم وهمچنین کارکنان ستاد مدیریت و شعب تحت پوشش که با تلاش زیاد همواره مدیریت بوشهر را در رسیدن به اهداف بانک یاری نموده اند تشکر و قدردانی نمایم  . 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/5/8