تازه های اخبار تازه های اخبار

به منظور برون سپاری مطالبات غیر جاری روستایی جلسه ای با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ، معاونین اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدی مدیر عامل شرکت اقتصادی محور ونداد و اعضای شرکت برگزار گردید.

مدیریت شعب استان بوشهر نسبت به برون سپاری مطالبات غیر جاری روستایی اقدام نمود

به منظور برون سپاری مطالبات غیر جاری روستایی جلسه ای با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ، معاونین اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدی مدیر عامل شرکت اقتصادی محور ونداد و اعضای شرکت برگزار گردید.

به نام خدا

مدیریت شعب استان بوشهر نسبت به برون سپاری مطالبات غیر جاری روستایی اقدام نمود  

به منظور برون سپاری مطالبات غیر جاری روستایی جلسه ای با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ، معاونین   اجرایی و مالی و فناوری ، اعضای کمیسیون وصول مطالبات، عبدالوهاب محمدی مدیر عامل شرکت اقتصادی محور ونداد و اعضای شرکت  برگزار گردید.

در ابتدا ی این جلسه مدیر شعب استان، پیگیری مطالبات از طریق شرکت برون سپاری را یکی از راهکارهای جدیدبانک با توجه به افزایش مطالبات بانک عنوان نمود و افزود: در دوره گذشته این مدیریت اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکت ها جهت برون سپاری مطالبات نموده که با توجه به شرایط خاص آب و هوایی منطقه وضعیت جغرافیایی و پراکندگی روستاهای استان و امکانات محدود شرکت، عملاً شرکت مزبور نتوانست مدیریت را جهت تحقق اهداف تعیین شده در بخش مطالبات غیر جاری روستایی یاری رساند که این امر لزوم یک بازنگری در برنامه ها و تجدید ساختار را بیش از پیش مشهود می نمود بنابر این باعث شد تا با شرکت جدیدی جهت این مهم وارد مذاکره شویم که  امیدواریم با این اقدام و قرارداد جدید با این شرکت بتوانیم به اهدف مورد نظر مان برسیم .

  سپس عبدالوهاب محمدی مدیر عامل شرکت اقتصادی محور ونداد به ارایه برنامه ها و راه کارهای عملی در راستای وصول مطالبات و تحقق اهداف بانک برای شعب و مدیریت ها پرداخته و اظهار امیدواری نمود با توجه به تجربه عملکرد موفق این شرکت در برخی از مدیریت ها و با مساعدت و همکاری  مدیریت شعب استان  در این استان نیز موفقیت های لازم طبق مفاد قرارداد را کسب نمایند.

در ادامه وی به پاسخگویی به سیوالات و ابهامات مطروحه توسط اعضای کمیسیون پیرامون مفاد قرارداد پرداخت  و توانست نظر مساعد اعضای کمیسیون و مدیر شعب استان را جلب نمایند.

  در انتها  مقرر گردید با شرکت مزبور به مدت معینی قرارداد منعقده گردیده و در صورت توانایی شرکت جهت ایفای تعهدات خود در خصوص تمدید قرارداد موضوعه اتخاذ تصمیم گردد.

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/7/12