تازه های اخبار تازه های اخبار

سفر سیاحتی ، تفریحی بازنشستگان بانک مسکن استان

سفر بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به چادگان

سفر بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به چادگان

جمعی از بازنشستگان بانک مسکن استان چهارمحال و بختیاری به منظور تقویت روحیه و ایجاد نشاط به مجتمع تفریحی، رفاهی چادگان سفر نمودند.

 در این سفر یک شبانه روزی، دیدن دوباره دوستان، کنارهم بودن و یادآوری خاطرات دوران خدمت در بانک از مهمترین محاسن این سفر دوستانه بود. در این سفر همکاران بازنشسته با پیاده روی در ساحل زیبای زاینده رود گردشی به یادماندنی و بانشاط را در خاطرات خود ثبت نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/3