تمدید تفاهم نامه بانک مسکن با اداره کل ثبت احوال استان اذربایجان شرقی

تمدید تفاهم نامه بانک مسکن با اداره کل ثبت احوال استان اذربایجان شرقی

تمدید تفاهم نامه بانک مسکن با اداره کل ثبت احوال استان اذربایجان شرقی

تفاهم نامه فی ما بین بانک مسکن و ثبت احوال استان آذربایجان شرقی تمدید شد.
بر اساس تفاهم نامه موجود بین بانک مسکن استان آذربایجان شرقی و ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان برای معرفی شدگان از سوی ادارات کل ثبت احوال در سراسر استان توسط شعب بانک مسکن انجام خواهد گفت و این موضوع توسط ثبت احوال استان به نواحی تبریز و ادارات شهرستان های استان ابلاغ خواهد شد. گفتنی است تمدید تفاهم نامه مشابه بین بانک مسکن و اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز انجام گردید.
آخرین بروزرسانی 1398/2/10