صعود به قله کمال

صعود به قله کمال

صعود به قله کمال

قله کمال برای چندمین بار متوالی فتح شد.
زینال ولیزاده همکار بازرس، برای چندمین بار متوالی، قله کمال به ارتفاع 3750 متر را فتح نمود. گفتنی است برف سنگینی اکثر ارتفاعات این استان را سفید پوش نموده است واین صعود در شرایط بد آب و هوایی و بادهای سنگین و سخت انجام گرفت.
آخرین بروزرسانی 1398/2/10