حفظ و صیانت از مشتریان برتر بانک، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در مقوله بازاریابی برخوردار است.

تجلیل از مشتری شعبه شهرک پرواز تبریز

حفظ و صیانت از مشتریان برتر بانک، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در مقوله بازاریابی برخوردار است.

درراستای سیاستها و اهداف بازاریابی و جذب منابع، محمد علیزاده رییس شعبه شهرک پرواز تبریز به همراه یعقوب علیپور کارشناس بازاریابی استان، با مراجعه به محل کار آقای فریادی، مشتری خاص آن شعبه، با اهدای کادو و کیک تولد، سالروز تولد وی را تبریک گفته و از وی به جهت انتخاب بانک مسکن به عنوان بانک عامل و سپرده گذاری مبالغ قابل توجه در بانک مسکن شعبه شهرک پرواز تبریز، قدردانی بعمل آوردند.
درراستای سیاستها و اهداف بازاریابی و جذب منابع، محمد علیزاده رییس شعبه شهرک پرواز تبریز به همراه یعقوب علیپور کارشناس بازاریابی استان، با مراجعه به محل کار آقای فریادی، مشتری خاص آن شعبه، با اهدای کادو و کیک تولد، سالروز تولد وی را تبریک گفته و از وی به جهت انتخاب بانک مسکن به عنوان بانک عامل و سپرده گذاری مبالغ قابل توجه در بانک مسکن شعبه شهرک پرواز تبریز، قدردانی بعمل آوردند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19