جلسه هم اندیشی دررابطه با پیگیری و وصول مطالبات معوق شعب در استان آذربایجان شرقی

وصول مطالبات معوق

جلسه هم اندیشی دررابطه با پیگیری و وصول مطالبات معوق شعب در استان آذربایجان شرقی

طی نشستی با دایره سیستمهای مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی ونماینده بازرسان وحسابرسان مدیریت ورییس شعبه ولیعصر تبریزوشهرجدیدسهند به نمایندگی ازشعب تحت پوشش، درحضور محبوب قرصی وامیر رنجبریان معاونین اجرایی و مالی فناوری مدیریت شعب این استان ، موضوعاتی دربخش پیگیری وصول مطالبات از قبیل ایرادات ونواقص سامانه های موجود شعب وراهکار رفع این ایرادات وهمچنین موضوع اشکالات اخطاریه ها ودیگرچالشهای موجود دراین حوزه بررسی گردید.
ازجمله مواردی که مورد بحث و بررسی قرارگرفت این بود که:
برای پیگیری وصول مطالبات معوق نیاز به برنامه نرم افزاری جامع و متمرکز می باشد تا شعب با استفاده از آنها کار بررسی و پیگیری وصول مطالبات را انجام دهند و بدین ترتیب تا حد امکان از اقدام فیزیکی و سنتی که در حال حاضر انجام می گیرد کاسته شود زیرا اقدام سنتی و فیزیکی با مشکلاتی از جمله عدم امکان کنترل، کمبود پرسنل ، سرخوردگی و بی انگیزه شدن همکاران را به همراه دارد. بنابراین با عنایت به فروش اقساطی ناشی از تسهیلات مسکن مهر در ماههای آتی وجود برنامه جامع و نرم افزار مناسب، لازم بوده و این موضوع باید توسط اولیای محترم بانک مورد توجه قرارگرفته و چاره اندیشی به موقع انجام گیرد.
در ادامه نشست لزوم داشتن چنین برنامه نرم افزاری در بانک مسکن، به تایید حاضرین در جلسه رسید و مقرر گردید ضمن انعکاس مطلب به ادارات طرح و برنامه و خدمات نوین، پیشنهادات لازم جمع آوری و منعکس گردد.
در ضمن مقرر شد همکاران دایره سیستمها نیز هر چند بطور موقت برنامه ای باقابلیت اطلاعات تسهیلات گیرندگان ، درج مذاکرات صورت گرفته با مدیونین ، امکان اخذ گزارشات موعد های تعیین شده ، امکان درج صورت چکهای ماخوذه ازمدیونین ، مبالغ وصولی نقدی همکار ، تاریخ های وصول چک هاوامکان افزایش وکاهش درزمان های وصول وعدم تعهد مدیون ، اخذ اخطاریه های موردی ، امکان درج هزینه آژانس های ابلاغ های حضوری به حساب بدهکاران بصورت اتوماتیک وبطورکلی امکان دراختیارگرفتن سوابق پیگیری مطالبات اززمان قطعی شدن تسهیلات به بعدوامکان گزارش گیری اطلاعاتی مدیونین و.....، دراسرع وقت تهیه ودراختیار شعب قرارگیرد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19