تجلیل از مشتری شعبه سه راهی ارتش تبریز

تجلیل از مشتری شعبه سه راهی ارتش تبریز

به منظور وفادار سازی مشتریان ویژه، یعقوب علیپورکارشناس بازاریابی مدیریت شعب استان به همراه حاجبی رضایی رییس شعبه سه راهی ارتش تبریز در محل چاپخانه سیماذر تبریز که از مشتریان ویژه این شعبه می باشد حضور یافته و با اهدای هدایای تبلیغاتی از مسیول چاپخانه تقدیر به عمل آوردند.
به منظور وفادار سازی مشتریان ویژه، یعقوب علیپورکارشناس بازاریابی مدیریت شعب استان به همراه حاجبی رضایی رییس شعبه سه راهی ارتش تبریز در محل چاپخانه سیماذر تبریز که از مشتریان ویژه این شعبه می باشد حضور یافته و با اهدای هدایای تبلیغاتی از مسیول چاپخانه تقدیر به عمل آوردند.
.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19