تازه های اخبار تازه های اخبار

در هفته تامین اجتماعی و بهزیستی صورت گرفت.

در هفته تامین اجتماعی و بهزیستی صورت گرفت.

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی هیاتی از بانک مسکن مدیریت شعب استان در اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی استان، حاضر شده و این هفته را گرامی داشتند.
خلیل ایمانی بخشایش ، معاون اداری پشتیبانی مدیریت شعب استان به همراه کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با حضور در محل کار مدیران اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی استان این هفته را گرامی داشتند. گفتنی است در این دیدارها مقرر گردید تعاملات فی ما بین گسترش یافته و پیمانکاران این دو سازمان برای فعالیت بانکی خود، به بانک مسکن معرفی شوند.
آخرین بروزرسانی 1396/5/29