تازه های اخبار تازه های اخبار

در روز اهدای خون انجام گرفت:

اهدای خون توسط کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان شرقی

به مناسبت روز اهدای خون ، تعدادی از همکاران شعب و مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی با حضور در سازمان انتقال خون تبریز، نسبت به اهدای خون اقدام نمودند.
گفتنی است مسیولین سازمان انتقال خون تبریز این حرکت انسان دوستانه کارکنان بانک مسکن را ستودند و این اقدام را در راستای کمک به هموطنان نیازمند به خون و فرآورده های خونی، ارج نهادند.
آخرین بروزرسانی 1396/5/30