تازه های اخبار تازه های اخبار

بازاریابی

بستنی اطمینان و پشمک حاج عبداله، خدمات بانکی خودرا از بانک مسکن دریافت می کنند.

درپی بازایابی های متعدد و پیگیری ها و تلاشهای مستمر گروه بازاریابی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، بستنی اطمینان و پشمک حاج عبدالله به مدیریت حاج صمد روحی به گروه مشتریان بانک مسکن پیوستند.
درهمین راستا مهدی احمدی مدیر شعب این استان به همراه حسین رضایی رییس شعبه مرکزی تبریز، یعقوب علیپور کارشناس بازاریابی مدیریت و حسن نعمتی بازاریاب شعبه مرکزی تبریز، با حضور در محل کار واحدهای تولیدی بستنی اطمینان و پشمک حاج عبدالله، ضمن بحث و تبادل نظر موفق شدند این واحدها را جذب و به جمع مشتریان بانک درآورند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19