تازه های اخبار تازه های اخبار

اهدای قرآن کریم به کارکنان جدیدالاستخدام

مهدی احمدی مدیر شعب استان آذربایجان شرقی با حضور در شعب مرکز ی مراغه و جام جم مراغه، دو جلد کلام الله مجید ارسالی از طرف مدیر عامل محترم بانک مسکن را به کارکنان جدیدالاستخدام بانک، آقایان بهنام رحمتی و حامد شه دوست اعطای نمود.
گفتنی است توسط مدیر عامل محترم بانک مسکن، به هر یک از کارکنان جدیدالاستخدام، یک جلد کلام الله مجید نفیس اهدای می گردد تا همکاران با تمسک به کتاب انسان ساز الهی بتوانند شروع کارخود را در بانک مسکن توام با معنویت آغاز نموده و سالهای خدمت صادقانه خود را با الهام از آیات نورانی قرآن کریم ادامه دهند.
آخرین بروزرسانی 1395/2/22