تازه های اخبار تازه های اخبار

کاپ اخلاق ، به تیم فوتسال بانک مسکن تخصیص داده شد.

حبیب حقیقت نژاد همکار بازنشسته، با حضور در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، کاپ اخلاقی را که به تیم فوتسال بانک مسکن تعلق گرفته بود به مهدی احمدی مدیر شعب استان اعطای نمود.
حبیب حقیقت نژاد همکار بازنشسته، با حضور در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، کاپ اخلاقی را که به تیم فوتسال بانک مسکن تعلق گرفته بود به مهدی احمدی مدیر شعب استان اعطای نمود.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4