فهرست اخبار فهرست اخبار

مراسم بازنشستگی

تجلیل از زحمات 30 ساله محمد رضا شعبانی اسکویی

طی مراسمی از خدمات 30 ساله محمد رضا شعبانی اسکویی، معاون امور اعتباری و اداری دایره خدمات بانکی شعبه شهر جدید سهند، تجلیل به عمل آمد.
در آخرین روز کاری محمد رضا شعبانی اسکویی، کارشناس روابط عمومی، به همراه معاون دایره امور منابع انسانی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، با حضور در محل شعبه شهر جدید سهند، با اهدای هدایایی از خدمات 30 ساله وی تجلیل به عمل آوردند. گفتنی است نامبرده تا پایان وقت اداری آخرین روز کاری خود، مشغول خدمت رسانی به مشتریان شعبه بود و برای مشتریان حاضر در شعبه بسیار تعجب آور بود که کارمند بانک مسکن تا آخرین روز کاری خود مشغول خدمت می باشد و بنابه اظهار آنها کارمندان سایر ادارات عملا تا چند روز مانده به روز بازنشستگی خود دست از کار می کشند ولی کارمندان بانک تا آخرین لحظه برای خدمت به مردم فعالیت می کنند.
آخرین بروزرسانی 1397/9/19