فهرست اخبار فهرست اخبار

از زحمات 30ساله خسرو ذوالجناحی اسکویی تجلیل شد.

مراسم بازنشستگی همکار

مراسم بازنشستگی خسرو ذوالجناحی اسکویی رییس شعبه خسروشاه، در محل شعبه برگزار شد.
این مراسم با حضور معاونین اداری، پشتیبانی و مالی، فناوری مدیریت شعب استان، رییس حوزه حراست مدیریت شعب استان، تعدادی از روسای شعب، روسای دوایر مدیریت، همکاران شاغل و بازنشسته و مشتریان، در محل شعبه خسروشاه برگزار شد. در این مراسم خلیل ایمانی بخشایش و حسین رضایی، معاونین مالی، فناوری و اداری، پشتیبانی مدیریت شعب این استان، با حضور در محل شعبه در آخرین روز کاری خسرو ذوالجناحی اسکویی، هر کدام طی سخنانی، روز بازنشستگی را برای همکاران روز مقدسی عنوان کردند و افزودند: این روز برای همکارانی که بدون حاشیه تلاش کرده و با جان و دل کار نموده و بعد از 30 سال همت و خدمت رسانی به مردم، آخرین روز کاری خود را سپری می نمایند، روز بیاد ماندنی و مقدسی می باشد. معاونین مدیریت شعب این استان ضمن تشکر از زحمات 30 ساله خسرو ذوالجناحی اسکویی، آرزمند روزهای خوش و توام با سلامتی برای وی در دوران بازنشستگی شدند و برای مهرداد زواری اسکویی رییس جدید شعبه خسروشاه، آرزوی موفقیت و پیروزی نمودند. در ادامه مراسم خاطراتی از طرف همکاران شاغل و بازنشسته بیان شد و هدایای ارسالی از طرف اداره کل روابط عمومی و هدایایی از طرف مدیریت و همکاران و مشتریان به وی اهدای شد.
آخرین بروزرسانی 1398/4/16