فهرست اخبار فهرست اخبار

ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب، دو بال پیشران شعب می باشند.

برگزاری میزگرد و جلسه هم اندیشی در استان آذربایجان شرقی

میزگرد و جلسات هم اندیشی مدیر شعب استان آذربایجان شرقی با روسای دوایر مدیریت، روسا و معاونین شعب سراسر استان، در سالن جلسه مجتمع آموزشی شهید بهشتی تبریز برگزار شد.
هم راستا با برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران شعب سراسر کشور در حضور مدیر عامل بانک مسکن و اعضای هییت مدیره و مدیران ستادی بانک، مقدمات برگزاری جلسات مشابه، در استان آذربایجان شرقی با ارسال فایل های مباحث مطروحه به تمامی شعب استان و دوایر مدیریت، به منظور نظرسنجی همکاران و ارایه پیشنهادات همکاران، فراهم گردید و طی دو روز متوالی در چهار جلسه در قالب میزگرد و هم اندیشی، در مجتمع آموزشی شهید بهشتی تبریز با حضور روسای شعب و دوایر و معاونین شعب سراسر استان برگزار شد. در این جلسات همکاران حاضر در بخش های مختلف مالی، فروش املاک مازاد، مطالبات غیرجاری، عملکرد بانک در بخش جذب منابع و سایر موضوعات مختلف، نکته نظرات خود را به منظور تسهیل امور در بندهای مذکور ارایه دادند و پس از جمع بندی، برای اتخاذ تصمیمات نهایی به اداره کل امور مدیریت های شعب ارسال گردید. امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی در این جلسات طی سخنانی هدف از برگزاری این جلسات هم اندیشی را گردآوری نظرات همکاران برای تدوین استراتژی عملیاتی بانک مسکن در آینده اعلام نمود و افزود: با این روش تمامی مسایل و مشکلات عملیاتی بانک احصای می شود و تا جایی که امکان باشد و قوانین و مقررات جاری کشور اجازه دهد تصمیمات نهایی اتخاذ و به عنوان استراتژی نوین بانک به مرحله اجرای در خواهد آمد. رنجبریان با تشریح جزییات فایل مربوطه، به ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب تاکید نمود و افزود: پیشرفت هر شعبه ای به دو عامل ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب وابسته بوده و هر شعبه ای که بخواهد مراحل ترقی را بپیماید بایستی به دو بال ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب مجهز شود. مدیر شعب استان با طرح موضوعات مختلف، جلسات هم اندیشی را مدیریت و با اخذ نظرات همکاران در هر بخش ضمن تشریح مطالب به جمع بندی نکات پرداخت و خواستار تلاش همکاران در زمینه های مختلف گردید و بر تلاش وافر همکاران در بخش های بند ل تبصره 16، استفاده از ظرفیت طرح میثاق، پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت نامه، وصول مطالبات و جذب منابع با حداکثر قوا، تاکید نمود.
آخرین بروزرسانی 1398/8/2