فهرست اخبار فهرست اخبار

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

یوسف قدیمی، از پرسنل انتظامات حوزه حراست مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، از درجه افسر نگهبان به درجه ارشد افسر نگهبان ارتقای یافت.
وی در سال 1376 به استخدام بانک درآمده و از بدو ورود به بانک تا امروز، به عنوان نگهبان انجام وظیفه نموده است. قدیمی طی سخنانی از مسیولین مدیریت و حوزه حراست تشکر و قدردانی کرد و با اشاره به وضعیت کاری خود خواستار تجدید نظر در حقوق همکاران انتظامات شد تا در ایام بازنشستگی که پرداخت اضافه کاری حذف می شود، دریافتی مناسبی برای گذران زندگی خود داشته باشند.
آخرین بروزرسانی 1399/4/18