فهرست اخبار فهرست اخبار

گرامیداشت روز پزشک

از پزشکان معتمد مدیریت و تعدادی از مشتریان پزشک شعب تجلیل شد.

به منظور گرامیداشت روز پزشک و در راستای سیاست های بازاریابی مناسبتی بانک، طی مراسم های جداگانه از پزشکان معتمد مدیریت شعب این استان، روسای نظام پزشکی تبریز و مراغه و مشتریان پزشک شعب در استان تجلیل شد.
با توجه به اینکه مشتریان بانک مسکن از گروه های شغلی متفاوتی تشکیل شده است و پزشکان نیز یکی از زیرمجموعه های ویژه ی مشتریان بانک می باشند این مدیریت طی چند سال گذشته در راستای جذب منابع و تحقق اهداف بازاریابی اقدام به برنامه ریزی در جهت جذب پزشکان به بانک نموده است که تداوم همکاری ایشان با بانک نیاز به وفادارسازی دارد. لذا سعی بر این شده که در روزهای خاصی مثل روز مهندس، روز پرستار و روز پزشک و ...، مراجعه حضوری به محل کار این گروه از مشتریان در سطح استان انجام بگیرد تا زمینه لازم برای وفادارسازی و تبلیغات موثر، برای بانک انجام شود. برهمین اساس طبق برنامه ریزی قبلی، با ابلاغ و ارایه راهکار و رهنمون مناسب در این زمینه به تمامی شعب در سطح استان، کمپین تجلیل از پزشکان در اول شهریور ماه، که مصادف با روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک می باشد، انجام گرفت و شعبی که مشتریان پزشک داشتند با حضور رییس شعبه در محل کار، از آنها تجلیل نمودند. این در حالی است که معاونین اداری و پشتیبانی و مالی و فناوری مدیریت شعب استان از پزشکان معتمد بانک، در مدیریت، معاون اداری و پشتیبانی مدیریت و هیات همراه از رییس نظام پزشکی تبریز و رییس حوزه جنوب استان و هیات همراه، از رییس نظام پزشکی مراغه تجلیل نمودند. لازم به ذکر است در این دیدارها لوح سپاس و هدایایی از طرف بانک به هر یک از پزشکان اهدای گردید.
آخرین بروزرسانی 1399/6/12