پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

مدیریت شعب استان در سال 1369 تحت نام سرپرستی منطقه شمال غربی شامل استان­های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان و اردبیل تاسیس و شروع بکار نمود . به مرور زمان و تربیت و شناسایی مدیران شاغل در مجموعه بانک و نیز فراهم آمدن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و در جهت روان سازی امور و تمرکززدایی ابتدا استان­های آذربایجان غربی و زنجان و در نهایت استان اردبیل از سرپرستی منطقه شمال غربی منفک و مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با تحت پوشش قرار دادن تعداد 65 شعبه به فعالیت خود ادامه می­دهد .
هم اکنون مدیریت شعب استان بعنوان مدیریت هماهنگ کننده منطقه پنج کشور مسؤولیت هماهنگی مدیریت­های شعب استان­های آذربایجان غربی ، زنجان ، کردستان و اردبیل می­باشد و با درجه مدیریت درجه یک نوع «الف» در بین مدیریت­های شعب کل کشور شناخته می­شود .