26هزار واحد مسکونی در گیلان از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمودند

26هزار واحد مسکونی در گیلان از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمودند

مدیر شعب استان گیلان در نشست کمیته مسکن مهر این استان که در نیمه آذر ماه سالجاری در محل این مدیریت برگزارگردید اظهارداشت: تاکنون این مدیریت توانست تا به 25هزار 734 واحد مسکونی در استان گیلان تسهیلات مسکن مهر پرداخت کند

خشنود زینالی افزود: 17هزار 351 واحد در شهرهای با جمعیت بیش از 25هزار نفر و 7هزار و225 واحد مسکونی نیز در شهرهای زیر25هزارنفر و همچنین یک هزار و 158واحد در بافت فرسوده شهری تسهیلات ساخت و بهره برداری دریافت نمودند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای طرح تا کنون با اختصاص اعتبار ابلاغی جهت ساخت 20هزار واحد مسکونی روستایی به این مدیریت ضمن انعقاد قرارداد جهت 11هزار و444 واحد توانستیم تا به 9هزار و968 واحد روستایی تسهیلات ساخت پرداخت نماییم.

در ادامه این نشست بر بازدید مستمر پروژه های مسکن مهر تاکید و مقررشد تا ضمن تعامل بیشتر بین بانک و بنیاد مسکن نسبت به تشکیلات جلسات مشترک مسکن روستایی در شهرستانهای استان هر 10روز یکبار جهت وحدت رویه و همچنین معرفی پروژه های جدید به بانک تا پایان بهمن ماه سالجاری اقدام گردد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24