تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی پدافند غیرعامل در مدیریت گیلان برگزارشد

در نشست آموزشی پدافند غیرعامل که همزمان با هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل و به منظور شناخت و اهمیت این موضوع از سوی مقام معظم رهبری با حضور روسای شعب و دوایر این مدیریت برگزارگردید؛ رییس حوزه حراست مدیریت شعب گیلان ضمن تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در افزایش توان نظامی و کاهش آسیب پذیری های کشور اظهارداشت: بانکها بعنوان ابزارهای مدیریت پولی کشور از نقاط آسیب پذیر به حساب آمده و هرگونه اختلال در نظام گردش پولی کشور، ضربات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت ، بنابراین رعایت اصول پدافند غیرعامل برای همه همکاران امری لازم و ضروری است.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

امیر بهاروندی با تشریح اهداف این دوره آموزشی ابراز امیدواری نمود تا نتایج به دست آمده مورد دقت و توجه روسای شعب و دوایر قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن را به کارکنان زیر مجموعه نیز منتقل نمایند.

در ادامه این دوره مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان بعنوان مدرس دوره به ارایه توضیحاتی در خصوص کاربردهای پدافند غیرعامل پرداخته و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک واژه دور از ذهن نیست، در طول دفاع مقدس حرکت مردم ما برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از ارزش ها در واقع یک نوع پدافند بود . البته دفاع در ذات انسان یک امر غریزی است که به دوشکل عامل و غیرعامل مطرح است.

دکتر مرادی افزود: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می نماید. دفاع غیر عامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان و تصفیه آب در سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریاست تاکید کرد: اقدامات دفاع غیرعامل ، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما" می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد. لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن ، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت انفعالی می باشد.

مرادی با تاکید بر اهمیت و پی گیری این مهم توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: با ادامه حرکت در این مسیر ، در تقویت دفاع غیرعامل با هدف حفظ و حراست از منابع حساس و حیاتی سرمایه های کلان ملی کشور می توان گام هایی موثر و اساسی برداشت و خسارات و تلفات احتمالی را در تهدیدات و حملات فرضی آینده دشمنان این مرز و بوم به حداقل کاهش داد.

در پایان این دوره آموزشی ، آزمونی از محتوای مطالب ارایه شده برگزار و به همکارانی که پاسخ صحیح ارایه نمودند جوایزی اهدا گردید.

آخرین بروزرسانی 1396/2/25