فهرست اخبار فهرست اخبار

96درصد از متقاضیان مسکن مهر گیلان تسهیلات ساخت دریافت کردند

مدیرشعب استان در نشست کمیته مسکن مهر استان گیلان که در پایان مهر ماه سالجاری در محل این مدیریت برگزار گردید اظهارداشت: تاکنون 96درصد از متقاضیان مسکن مهر استان گیلان تسهیلات ساخت و بهره برداری در یافت نمودند.

خشنود زینالی افزود:با توجه به پرداخت تسهیلات آماده سازی مسکن مهر برای 21هزار و 818 واحد مسکونی در قالب تعاونی های 99ساله و خود مالکین 20هزار و 883 واحد توانسته اند از تسهلات ساخت و بهره برداری استفاده کنند.

وی گفت: تاکنون در شهرهای با جمعیت بیش از 25هزار نفر 14هزار 447واحد از تسهیلات آماده سازی و 13هزار و 982 واحد نیز از تسهیلات ساخت و بهره برداری برخوردارشدند .همچنین در شهرهای با جمعیت زیر25هزار نفر از 7هزار و 371واحد ی که تسهیلات آماده سازی دریافت نمودند 5هزار و96 واحد موفق به دریافت مرحله ساخت و بهره برداری شدند.

مدیر شعب استان گیلان در ادامه با اشاره به اعتبار ابلاغی جهت پرداخت تسهیلات ساخت به 20هزار واحد مسکونی روستایی خاطرنشان کرد: از8هزار و672قرارداد منعقده به 7هزار و 316 واحد روستایی تسهیلات پرداخت شد.

همچنین در این نشست ضمن بررسی بخشنامه های صادره در خصوص مسکن مهر به سیوالات و مشکلات مطرح شده توسط شعب این استان پاسخ داده شد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24