لیست شعب لیست شعب

لیست شعب آسیب دیده بانک مسکن به تفکیک مدیریت های شعب که در محل شعبه جدید فعال می باشند.

 

آدرس محل جدید

نام شعبه

نام مدیریت

ردیف

شیراز-بلوارغدیر-میدان غدیر

شماره تماس: 07132233015

07132233016

07132241694

رحمت شیراز-کد 2776

فارس

1

شیراز-باهنر شمالی-بین کوچه 18 و20 

شماره تماس:07138446933

07138446934

07138446771

پرستو شیراز

2

ادغام در شعبه میدان جمهوری اصفهان-کد 2512

امام خمینی اصفهان

اصفهان

3

شعبه دفاع مقدس-کد1256

خیابان هزارجریب، پلاک 1

بهارستان

4

بعد از میدان استقلال-خیابان خورشید-داخل ساختمان شرکت عمران

پرند- کد 4168

غرب تهران

5

35متری گلستان-نرسیده به خیابان قبادی پلاک 257

شهرک گلستان- کد2786

6

کیانشهر-خیابان آل ابراهیم-خیابان احدی-پلاک98

کیانشهر- کد 2711

مرکز تهران

7

اطلاعات شعب اطلاعات شعب


جستجوی ATM جستجوی ATM