نمایش اخبار نمایش اخبار

زمینه سازی بانک مسکن برای پیوستن به سامانه پیچک

بانک مسکن در بخشنامه ای به شعب خود زمینه سازی لازم برای اتصال به سامانه پیمایش مبادلات چک(پیچک) را مهیا کرد.

ساسان شیردل، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با اعلام این خبر به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: براساس اصلاحیه قانون چک با هدف کاهش معضلات صدور چک بلامحل، تسریع در نقل و انتقال، افزایش ضریب اطمینان، بانک مرکزی سامانه ای با نام پیچک را راه اندازی کرده است.

وی ادامه داد: هدف این سامانه، محرومیت افراد بدحساب از دریافت دسته چک و کاهش میزان چک برگشتی است.
وی در خصوص جزییات این سامانه توضیح داد: سامانه پیچک به شکلی طراحی شده که صدور هر برگ چک نیازمند هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ چک است تا براساس شناسه برگه چک، امکان ثبت هویت شخص جدید قبل از تسویه فراهم شود.
نکته مهم تر در این سامانه، گنجاندن سقف اعتبار برای صادرکنندگان چک است. در این حالت از طریق شناسه ها و سامانه های طراحی شده گیرنده چک، از سقف اعتباری صادرکننده و پشتوانه چک مطلع خواهد شد.

به گفته شیردل، بانک مسکن در راستای عمل به این بخشنامه و پیوستن به سامانه اعلام شده جهت وحدت رویه، پنج فرآیند را مشخص کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن درباره پنج فرآیند طراحی شده از سوی این بانک تصریح کرد: براساس این وحدت رویه، از تاریخ راه اندازی سامانه پیچک، صدور چک در وجه عامل و ظهرنویسی(پشت نویسی) چک ممنوع است.
وی همچنین افزود: شعب بانک ها موظفند برای صادرکنندگان چک سقف اعتبار مجاز تعریف کرده و تعداد چک های برگشتی آنها را مشخص کنند تا در صورت نداشتن چک برگشتی و رعایت سقف مجاز، امکان صدور چک جدید برای آنها مهیا شود.
وی درباره بند سه توضیح داد: براساس بند سوم این دستورالعمل ثبت مشخصات چک شامل مبلغ، تاریخ و مشخصات ذینفع از سوی صادرکننده در سامانه، از طریق درگاه های مجازی یا شعب بانک باید رعایت شود.
وی در عین حال گفت: مشخصات چک توسط ذینفع نیز در سامانه از طریق درگاه مجازی یا شعب بانک باید تایید شود.
شیردل با بیان اینکه مطابق با بند پنجم، مشخصات گیرنده یا گیرندگان بعدی چک توسط ذینفع بعدی باید ثبت شود، اظهار کرد: براساس جزییات این بند، بر قانونی نبودن ظهر و پشت نویسی چک در انتقالات بعدی(خارج از رویه تایید شده) تاکید شده است.

آخرین بروزرسانی 1399/9/5