اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

بازگشت

معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

مژگان ملایری فر
معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق
تلفن : 021-82932541
نمابر : 021-82932543
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی