اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

بازگشت

اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

رحیم ابراهیم زاده
اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
آدرس پستی : بلوار آفریقانی شمالی- بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی - پلاک 8 - طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی