اداره کل آموزش اداره کل آموزش

بازگشت

معاون اجرایی اداره کل آموزش

مهدی کلهر
معاون اجرایی اداره کل آموزش
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش

ساختار سازمانی ساختار سازمانی