اداره کل آموزش اداره کل آموزش

بازگشت

معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش

آفرین نبی زاده
معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش

ساختار سازمانی ساختار سازمانی