اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

نمایشگاه ترنم خط و رنگ

نمایشگاه ترنم خط و رنگ
 

روزهای بازدید از نمایشگاه از 19 آبان ماه به مدت یک هفته 

با حضور تنی چند از اساتید برجسته خوشنویسی و نقاشی خط

افتتاح نمایشگاه از ساعت 14

مهلت بازدید به پایان رسید.

ساعت : 15:25:00
تاريخ : 1397/08/09