اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر
در طرح سپرده گذاری طلوع فجر،سپرده گذاران می توانند نسبت به افتتاح سپرده  سرمایه گذاری در مقاطع و نرخهای تعیین شده به شرح زیر اقدام نمایند:
 

شرح سپرده

نرخ سود علی الحساب

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر 11 ماهه

 16 درصد

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر 15 ماهه

17.5درصد

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر 18 ماهه

19درصد

سپرده سرمایه گذاری طلوع فجر 22 ماهه

19.5درصد

 
لازم به ذکر است فسخ سپرده های فوق الذکر مانند فسخ سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلند مدت قابل انجام است .در ضمن افتتاح سپرده مذکور از تاریخ 12/11/90 (شروع دهه مبارک فجر) به مدت یک ماه قابل انجام است.
ساعت : 09:26:00
تاريخ : 1390/11/16