قرار گرفتن بازاریابی تک به تک در دستور کار

مدیرشعب استان همدان در راستای دیدار با روسای سازمانها تاکید کرد:

قرار گرفتن بازاریابی تک به تک در دستور کار

به منظور اقدام فراگیر در معرفی حسابهاب تعهدی ،مدیر شعب استان همدان با استفاده از روش بازاریابی تک به تک در نشستهای منظمی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی و به میزبانی ایشان به همراه کارشناسان و معاونین مدیریت حضور یافت.

به منظور اقدام فراگیر در معرفی حسابهای تعهدی ،مدیر شعب استان همدان با استفاده از روش بازاریابی تک به تک در نشستهای منظمی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی و به میزبانی ایشان به همراه کارشناسان و معاونین مدیریت حضور یافت.

رسول مالمیر در مرحله اول این طرح با هدف معرفی محصولات تعهدی به ویژه صندوق مسکن یکم  با مدیران کل نیروگاه شهید مفتح ،شرکت آب منطقه ای همدان، سازمان ثبت اسناد ،رییس کل دادگستری و راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد.

مدیر شعب استان همدان با قدردانی از همکاری مسوولین  سازمانهای یاد شده به جهت برگزاری این جلسه گفت :بانک مسکن با سبد متنوعی از محصولات این آمادگی را دارد تا اقشار مختلف با درآمدهای متفاوت را در راستای خانه دار شده کمک نماید.

وی ادامه داد :به عنوان مثال صندوق مسکن یکم محصولی است که قدرت خرید مشتری را پس از یکسال سه برابر افزایش داده و با نرخ تک رقمی و بی نظیری که دارد می تواند نقش بسزایی را در خانه دار شدن مردم و به خصوص کارمندان ایفا نماید.

 مالمیر پس از تشریح مزایای حسابهای تعهدی از مدیران سازمانها خواست با ارتقای سطح تعاملات و افزایش همکاریهای دو جانبه در اولین فرصتی که کارکنان زیرمجموعه ایشان تحت عناوین مختلفی همچون همایش مدیران ، همایش سلامت و ....گرد هم می آیند ،ضمن هماهنگی ؛ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان بانک با حضور در همایش محصولات را بصورت مفصل و شفاف برای پرسنل تشریح نمایند.

مدیران کل سازمانهای مذکور نیز ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و قدردانی از زحمات کارکنان بانک مسکن از طرح مدیر شعب استان همدان استقبال نمودند و گفتند معتقدیم شرایط بی نظیر حساب صندوق مسکن یکم به گونه ای است که جذابیت و مطلوبیت لازم را برای متقاضیان دارد و ما تلاش خواهیم کرد در اولین همایش با دعوت از کارشناسان بانک مسکن همکارانمان را از جزییات این حساب مطلع نموده و ایشان را به افتتاح صندوق مسکن یکم ترغیب و تشویق نماییم.

گفتنی است با برنامه ریزی صورت گرفته، این جلسات در دیدار و گفتگو با مسوولین بیش از 130 سازمان و شرکت خصوصی و دولتی و با مراجعه حضوری به محل ادارات صورت خواهد پذیرفت. همچنین لازم به ذکر است که در این دیدارها که مجید کشاورزنژاد معاون اجرایی،مهدی نوری اظهر کارشناس بازاریابی و محمدرضا محمدزاده کارشناس روابط عمومی ،مدیر شعب استان را همراهی کردند هریک به ترتیب به تشریح  حسابهای جوانان و آتیه طلایی پرداختند.

به منظور اقدام فراگیر در معرفی حسابهاب تعهدی ،مدیر شعب استان همدان با استفاده از روش بازاریابی تک به تک در نشستهای منظمی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی و به میزبانی ایشان به همراه کارشناسان و معاونین مدیریت حضور یافت.

رسول مالمیر در مرحله اول این طرح با هدف معرفی محصولات تعهدی به ویژه صندوق مسکن یکم  با مدیران کل نیروگاه شهید مفتح ،شرکت آب منطقه ای همدان، سازمان ثبت اسناد ،رییس کل دادگستری و راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد.

مدیر شعب استان همدان با قدردانی از همکاری مسوولین  سازمانهای یاد شده به جهت برگزاری این جلسه گفت :بانک مسکن با سبد متنوعی از محصولات این آمادگی را دارد تا اقشار مختلف با درآمدهای متفاوت را در راستای خانه دار شده کمک نماید.

وی ادامه داد :به عنوان مثال صندوق مسکن یکم محصولی است که قدرت خرید مشتری را پس از یکسال سه برابر افزایش داده و با نرخ تک رقمی و بی نظیری که دارد می تواند نقش بسزایی را در خانه دار شدن مردم و به خصوص کارمندان ایفا نماید.

 مالمیر پس از تشریح مزایای حسابهای تعهدی از مدیران سازمانها خواست با ارتقای سطح تعاملات و افزایش همکاریهای دو جانبه در اولین فرصتی که کارکنان زیرمجموعه ایشان تحت عناوین مختلفی همچون همایش مدیران ، همایش سلامت و ....گرد هم می آیند ،ضمن هماهنگی ؛ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان بانک با حضور در همایش محصولات را بصورت مفصل و شفاف برای پرسنل تشریح نمایند.

مدیران کل سازمانهای مذکور نیز ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و قدردانی از زحمات کارکنان بانک مسکن از طرح مدیر شعب استان همدان استقبال نمودند و گفتند معتقدیم شرایط بی نظیر حساب صندوق مسکن یکم به گونه ای است که جذابیت و مطلوبیت لازم را برای متقاضیان دارد و ما تلاش خواهیم کرد در اولین همایش با دعوت از کارشناسان بانک مسکن همکارانمان را از جزییات این حساب مطلع نموده و ایشان را به افتتاح صندوق مسکن یکم ترغیب و تشویق نماییم.

گفتنی است با برنامه ریزی صورت گرفته، این جلسات در دیدار و گفتگو با مسوولین بیش از 130 سازمان و شرکت خصوصی و دولتی و با مراجعه حضوری به محل ادارات صورت خواهد پذیرفت. همچنین لازم به ذکر است که در این دیدارها که مجید کشاورزنژاد معاون اجرایی،مهدی نوری اظهر کارشناس بازاریابی و محمدرضا محمدزاده کارشناس روابط عمومی ،مدیر شعب استان را همراهی کردند هریک به ترتیب به تشریح  حسابهای جوانان و آتیه طلایی پرداختند.

 

آخرین بروزرسانی 1396/2/31