تازه های اخبار تازه های اخبار

قدردانی از 370 نفر از دارندگانPOS فروشگاهی برتر

با عنایت به اهمیت بانکداری الکترونیکی و جایگاه ویژه دستگاه کارت خوان در این حوزه در مدیریت شعب استان همدان با یک برنامه منسجم و در تجزیه و تحلیل عملکرد 1513 فقره POS موجود در استان نسبت به شناسایی بیش از 25% پذیرندگان برتر هر شعبه اقدام گردید
با عنایت به اهمیت بانکداری الکترونیکی و جایگاه ویژه دستگاه کارت خوان در این حوزه درمدیریت شعب استان همدان با یک برنامه منسجم و در تجزیه و تحلیل عملکرد 1513 فقره POS موجود در استان نسبت به شناسایی بیش از 25% پذیرندگان برتر هر شعبه اقدام گردید و در این راستا گروهی متشکل از کارشناس ارشد بازاریابی و کارشناس روابط عمومی بعنوان نمایندگان مدیریت و مسؤول شعبه مربوطه جهت تشکر و قدردانی از پذیرندگان به محل کار آنها مراجعه نموده و ضمن اهدای هدیه و نامه تشکر مستقیماً در جریا ن کم و کیف امور قرار گرفتند.
این اقدام که استقبال مشتریان را در برداشت فرصتی مهیا کرد تا همکاران سایر خدمات بانکی را نیز به ایشان معرفی نموده و درخصوص نواقص و مشکلات دستگاهها در مقایسه با سایر بانکها بحث و تبادل نظر شد و مسایلی را که در حیطه اختیارات مدیریت بود درصدد حل آن برآمدند.
لازم بذکر است که این طرح براساس آمار اردیبهشت و مشخص شدن وضعیت تراکنشها از نظر مبلغ و تعداد و استخراج پذیرندگانی که حداقل های مورد نظر بانک را رعایت کرده بودند پیاده شد. به گونه ای که تمامی دارندگان POS هر شعبه برمبنای رعایت حداقل پنجاه میلیون ریال تراکنش یا 33 فقره گردش در ماه مرتب گردید و بیش از 25% نفرات برتر هر شعبه برای مراجعه حضوری و قدردانی انتخاب گردیدند. ضمن اینکه مسؤولین شعب با پذیرندگانی که حداقل ها را رعایت نکرده بودند مذاکره نموده و با تعیین مهلت مشخص برای ارتقای سطح عملکرد به ایشان یادآوری کردند که درصورت عدم تحقق حداقل های مدنظر بانک دستگاه جمع آوری و به متقاضی دیگری تحویل خواهد شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/3