تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان همدان :

اجرای طرح مسکن مهر باعث خروج واسطه ها از بخش مسکن شده است
اجرای طرح مسکن مهر باعث خروج واسطه ها از بخش مسکن شده وخانه دارشدن اقشار کم درامد رادر پی دارد .مدیر شعب همدان -طی گفتگوبا خبرنگارفصلنامه بنیاد مسکن با ذکر این مطلب گفت :کارکنان بانک مسکن با اجرای طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ملی ،درخانه دارشدن اقشار کم درامد سهیم هستند .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24