تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه آسیب شناسی مسکن مهر

در نشست بررسی آسیب شناسی مسکن مهر استان ایلام که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ، ادارات اعتبارات و سرمایه گذاری ،حقوقی و مدیران ادارات استان ایلام برگزار شد برهرچه سریعتر نمودن فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر تاکید شد.

با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و در محل مدیریت بانک مسکن:

جلسه آسیب شناسی مسکن مهراستان ایلام برگزار شد

 در این نشست که به میزبانی مدیریت بانک مسکن استان ایلام برگزار شد مدیران و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن ، تعاون و کار و رفاه اجتماعی و بانک مسکن خواستار برنامه ریزی و نظارت مدونی جهت رساندن پروژه ها به دفترچه قسط شدند.

خادمیان - نماینده وزارت راه و شهرسازی کشور - ضمن تاکید بر تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر استان  ایلام خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی استان در این خصوص شد.

وی ضمن بررسی آمارهای آمارهای موجود استان در بخش مسکن مهر و با انتقاد از عدم تعیین تکلیف بسیاری از واحدهای ساخته شده ، اظهار داشت : چاره اندیشی و آسیب شناسی مسکن مهر استان ایلام باید بصورت جدی در دستور کار مدیران استان قرار گرفته و شرایطی باید بوجود آید که منابع پرداختی به چرخه بانک برگردد.

وی رسانده پروژه ها به دفترچه قسط را باعث پیشرفت سایر پروژه ها و تسریع در ساخت آنان ذکر کرد.

 در ادامه  این جلسه بهروز سلیمانی - مدیر شعب استان ایلام - با تشریح آمار مسکن مهر استان در بخش های مختلف بر ضرورت تلاش بیشترو  جدی تر ادارات و سازمانهای مرتبط تاکید و اظهار داشت : همراهی و همکاری ادارات و سازمانهای استان باعث پیشرفت قابل ملاحظه ای در مسکن مهر استان گردید ه و هرچند که در این رابطه نیز مشکلاتی وجود داشته و دارد اما برگزاری چنین جلساتی به رفع مشکلات کمک می کند.

در ادمه این جلسه هر کدام از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان به طرح مسایل و مشکلات مسکن مهر در شهرستانهای مختلف پرداختند که راهکار و پیشنهاداتی از سوی خادمی - نماینده وزارت راه و شهرسازی و هم چنین دیبایی - نماینده اداره اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن - ارایه گردید.
هم چنین در ادمه این جلسه از پروزه های مسکن مهر شهرستانهای ایوان و  ایلام بازدید و ضمن گفتگو با اعضای هیات مدیره تعاونی ها و مردم ،نکات لازم در خصوص جریمه تاخیر و مشکلات فراروی به آنان یاد آوری شد

آخرین بروزرسانی 1394/4/23